Handel prawami majątkowymi

Handel prawami majątkowymi_240

Jako dostawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz członek Grupy Kapitałowej Unimot SA jesteśmy zobowiązani do spełniania wymogów ustawy Prawo Energetyczne, nakładających obowiązek zakupu świadectw pochodzenia wydawanych przez Prezesa URE w związku z produkcją energii w źródłach odnawialnych, kogeneracyjnych, gazowych i biogazowych (zielone, czerwone, fioletowe, żółte i błękitne certyfikaty), a także praw majątkowych wynikających z działań efektywnościowych (białe certyfikaty).

Naszym klientom dajemy możliwość sprzedaży praw majątkowych bezpośrednio do dostawcy energii, uwzględniając trendy i ceny panujące na rynku.