Handel energią elektryczną

Business success with stock graph and light bulb

 

Handel na rynku hurtowym prowadzimy głównie za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich. Na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną zawieramy transakcje kupna i sprzedaży. Transakcje z kontrahentami zawieramy na podstawie umów ramowych i krótkoterminowych porozumień transakcyjnych.