Pierwsze transakcje w Czechach i w handlu transgranicznym energią elektryczną

Czech Republic and Poland flags on a gears, 3D rendering isolated on white background