Współpraca z wytwórcami energii i operatorami sieci OSDn

WSPÓŁPRACA Z WYTWÓRCAMI ENERGII I OPERATORAMI SIECI OSD'n

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z wytwórcami energii elektrycznej o mocach zainstalowanych od 10 kWe do 15 MWe. Są to źródła odnawialne i jednostki kogeneracyjne.

W ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę wytwórców energii jak również poszczególne jaj składowe:
– bilansowanie handlowe jednostki wytwórczej

– sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne jednostki wytwórczej.

– odkup energii elektrycznej wprowadzanej przez wytwórcę do sieci dystrybucyjnej

W trakcie naszej współpracy z wytwórcami energii udało nam się wypracować szereg ciekawych scenariuszy, gdzie oprócz prostej formuły odkupu energii elektrycznej po stałej ustalonej cenie możemy zaproponować rozwiązania polegające na zarządzaniu portfelem produkcji czyli wyboru najlepszych dla Państwa form sprzedaży energii aby docelowo uzyskać jak najwyższą cenę za energię sprzedaną.

 

Podobną ofertę kierujemy do operatorów sieci OSDn. W ramach współpracy z nami zyskacie Państwo konkurencyjne warunki realizacji usług:

– bilansowania handlowego,

– zakupu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania sieci OSDn (standardowe produkty lub indywidualna wycena profilu sieci OSDn)

Operatorom sieci OSDn, niebędącym uczestnikami rynku bilansującego, chcącym współpracować z wytwórcami energii przyłączonymi do ich sieci, oferujemy również współpracę w zakresie bilansowania handlowego tych wytwórców i odkupu nadwyżek energii ponad zapotrzebowanie sieci OSDn.

 

Instalacje OZE FOLDER

 

W PRZYPADKU CHĘCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY PROSIMY O KONTAKT:

Polska Północna: Dyrektor do spraw klientów kluczowych: Kamil Brodziński E: kamil.brodzinski@tradea.pl  T: +48 506 018 295

Polska Południowa: Dyrektor do spraw klientów kluczowych: Andrzej Posełek E: andrzej.poselek@tradea.pl  T: +48 603 751 388