Zawarcie pierwszych transakcji na rynku dobowo-godzinowym

Financial diagram with candlestick chart used in stock market