bok@tradea.pl
Biuro Częstochowa: +48 22 871 98 77
Biuro Warszawa: +48 22 871 98 78
Strona główna > Oferta > Współpraca z wytwórcami energii elektrycznej
Współpraca z wytwórcami energii elektrycznej

TRADEA z sukcesem współpracuje z wytwórcami energii elektrycznej. Obok hurtowego obrotu energią elektryczną, jest to jedna z dominujących gałęzi działalności.

We współpracy z wytwórcami TRADEA stawia na długofalową i partnerską współpracę. Realizujemy ją poprzez dobór optymalnych modeli rozliczeń – kierunków sprzedaży, pomoc w zawarciu umów dystrybucyjnych z OSD, pomoc w rejestracji wytwórcy u Zarządcy Rozliczeń S.A., terminowe płatności i rozszerzoną obsługę w trakcie realizacji umowy poprzez dedykowanego opiekuna.

Wytwórcy w TRADEA to:

ponad 220 MWe łącznej mocy zakontraktowanej od ponad 130 wytwórców;
ponad 120 MWe zakontraktowanych w elektrowniach fotowoltaicznych – w tym ponad 80 instalacji działających w systemie aukcji energii;
ponad 550 GWh energii elektrycznej kupowanej od wytwórców w ciągu roku.Wytwórca chcący aktywnie uczestniczyć w rynku energii i osiągać na nim zamierzone cele musi zaangażować wykwalifikowanych ludzi, spory kapitał i spełni
 skomplikowane warunki formalnoprawne. Alternatywą jest współpraca z TRADEA, która stworzyła ofertę dedykowaną w szczególności wytwórcom w źródłach rozproszonych: OZE, prosumenci biznesowi, małe elektrociepłownie i inne przemysłowe CHP.

 

TRADEA OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYTWÓRCY W JEGO WEJŚCIU NA RYNEK ENERGII I FUNKCJONOWANIU NA NIM.
TRADEA DZIĘKI WYKWALIFIKOWANEJ KADRZE, KTÓRA ZDOBYWAŁA SWOJE DOŚWIADCZENIE W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ENERGETYCZNYCH, UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA HURTOWYM RYNKU ENERGII, WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU WE WSPÓLPRACY Z WYTWÓRCAMI ENERGII I SPECJALISTYCZNYM NARZĘDZIOM POMOŻE WYTWÓRCOM OSIĄGNĄĆ POSTAWIONE SOBIE CELE.

 

Swoją ofertę zaczynamy budować od spotkania z wytwórcą i poznania jego oczekiwań, struktury obiektowej i podmiotowej. Na spotkaniu przedstawiamy również zalety i wady poszczególnych kierunków sprzedaży energii w zależności od posiadanych przez wytwórcę jednostek wytwórczych, ich dyspozycyjności i profili dostaw energii do sieci dystrybucyjnej. Na bazie zgromadzonych danych opracowujemy model współpracy wraz z propozycjami kierunków sprzedaży energii i dedykowanymi algorytmami rozliczeń.

 

Kompleksowa oferta dla wytwórcy obejmuje:

 

 1. Odkup energii elektrycznej dostarczonej do sieci dystrybucyjnej OSD
  Odkup przez TRADEA odbywa się według modelu zatwierdzonego przez wytwórcę (od najprostszych modeli opartych na cenie stałej w różnych okresach współpracy, poprzez modele z ceną zmienną (w horyzontach czasowych od godziny, poprzez doby, tygodnie, miesiące do całych lat), do hybrydowych modeli składających się z wielu kierunków sprzedaży energii i ich elastycznego doboru w zależności od pojawiających się na rynku okoliczności i okazji.
   
 2. Optymalizacja dostaw do sieci OSD
  Usługa jest dedykowana wytwórcom energii, którzy posiadają jednostki wytwórcze mające możliwość modyfikowania wielkości dostaw do sieci OSD (np. układy gazowe CHP,  biogazownie, OZE z magazynem energii). Zakres optymalizacji ustalamy na etapie spotkania roboczego z wytwórcą, na którym określamy charakterystykę pracy jednostki, jej ograniczenia i możliwości. Celem optymalizacji jest maksymalizacja przychodów wytwórcy z istniejących jednostek wytwórczych. Realizujemy ją poprzez zwiększanie wytwarzania w godzinach z wysokimi cenami i obniżanie produkcji w godzinach z cenami niskim. Wykorzystujemy do tego wszystkie dostępne segmenty rynku.

   
 3. Pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe
  TRADEA jest uczestnikiem rynku bilansującego poprzez umowę przesyłową zawartą z polskim Operatorem Systemu Przesyłowego, który zarządza rynkiem bilansującym w Polsce. TRADEA posiada jednostkę grafikową, kod podmiotu bilansującego i u każdego z Operatorów Sieci Dystrybucyjnych miejsca bilansujące, dzięki, którym może realizować usługę bilansowania handlowego dla wytwórców, odbiorców i innych uczestników rynku energii.
  TRADEA specjalizuje się w bilansowaniu złożonych układów. Tworzymy i z sukcesem obsługujemy układy z kilkoma jednostkami wytwórczymi i rozproszonymi punktami poboru energii przyłączonymi w różnych miejscach sieci OSD, lub do sieci należących do innych OSD.
   
 4. Pełnienie funkcji sprzedawcy energii
  Odbiorcy energii i wytwórcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej pobierają z niej energię elektryczną na pokrycie potrzeb własnych.
  W przypadku wytwórców energii pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej występuje jeżeli ich własna produkcja nie wystarcza na pokrycie ich potrzeb. Dzieje się tak w momentach zaniżonej produkcji, planowych odstawień serwisowych lub awarii. Obecnie większość OSD w Polsce wymaga aby podmiot kupujący energię elektryczną od wytwórcy był również dla tego wytwórcy sprzedawcą energii na potrzeby własne.

OFERTA TRADEA DLA INSTALACJI OZE W SYSTEMIE AUKCYJNYM

Inwestorom realizującym swoje jednostki wytwórcze w systemie aukcji energii TRADEA oferuje dodatkowo:

 

 1. Dobór najbardziej optymalnego, bezpiecznego i dedykowanego modelu sprzedaży energii elektrycznej;
 2. Pomoc w rejestracji wytwórcy i Instalacji OZE u Zarządcy Rozliczeń S.A. będącym ustawowym Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej. Usługa obejmuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Instalacji OZE do Zarządcy Rozliczeń S.A. i jej prawidłowym złożeniu;
 3. Obsługę administracyjną w pozyskaniu i rozliczeniu ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń S.A.
  Sama rejestracja Instalacji nie wystarcza, aby Wytwórca otrzymał wsparcie w postaci wypłaty tzw. „salda ujemnego”. Zarządca Rozliczeń S.A. wymaga od Wytwórców OZE sporządzania comiesięcznych sprawozdań i wniosków o pokrycie ujemnego salda.
  TRADEA w ramach umowy z wytwórcami OZE sporządza i przekazuje co miesiąc wymagane sprawozdania i wnioski o pokrycie „ujemnego salda” do Zarządcy Rozliczeń S.A.. W ramach usługi koordynuje prawidłowe rozliczenie „ujemnego salda” (korekty, uzupełnienia i bieżący kontakt z Zarządcą Rozliczeń S.A.)TRADEA na bieżąco analizuje zmiany zachodzące na rynku energii. Sprzedażą Twojej energii elektrycznej zajmuje się zespół wykwalifikowanych specjalistów od hurtowego obrotu energią. Zawierają oni transakcje na giełdzie energii oraz na rynku OTC. W celu udoskonalenia ich pracy, wspiera ich zespół analityków tworzących dokładne analizy i prognozy wspomagające podejmowanie decyzji handlowych. Dzięki temu Oferta TRADEA, a zwłaszcza stosowane modele odkupu energii, jest maksymalnie dopasowana do zmian jakie zachodzą na tym rynku tak wytwórcy współpracujący z TRADEA mogli otrzymać jeszcze więcej.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzymasz szczegółowy raport handlowy zawierający dane do wystawienia faktury i szczegóły rozliczenia.
Raport zawiera:

 • informacje na temat godzinowej dostawy energii elektrycznej do sieci OSD i jej poboru na potrzeby własne;
 • przyjęte w stosowanym modelu rozliczeniowym ceny energii elektrycznej, indeksy godzinowe lub inne wykorzystywane;
 • cenę rozliczeniową, wartość energii sprzedanej.

Zawarte w raporcie handlowym dane są w pełni weryfikowalne.
Przepływy pieniężne następują w wyznaczonych w umowie terminach płatności.

TRADEA JEST SOLIDNYM I RZETELNYM PARTNEREM REALIZUJĄCYM SWOJE ZOBOWIĄZANIA W WYZNACZONYCH W UMOWACH TERMINACH.

 • Bogate doświadczenie we współpracy z rozproszonymi wytwórcami energii (jest ich ponad 130) pozwala na oferowanie usług skrojonych pod indywidualne oczekiwania Wytwórców;
 • Oferowane modele rozliczeniowe są dopracowane i odpowiadają aktualnym potrzebom i zmianom zachodzącym na rynku energii;
 • Nasze usługi oferują eksperci w swojej dziedzinie – spotkasz się z osobą kompetentną, znającą rynek energii i specyfikę rynku wytwarzania energii elektrycznej;
 • Po podpisaniu umowy masz stały kontakt z dedykowanym opiekunem, który zna Ciebie, szczegóły umowy i specyfikę twojej jednostki wytwórczej;
 • Pieniądze za sprzedaną energię elektryczną otrzymasz zawsze w określonym w umowie terminie – TRADEA na bieżąco i bez żadnych opóźnień realizuje wszystkie swoje zobowiązania;
 • Rozliczenie następuje na podstawie szczegółowego raportu handlowego, w którym znajdziesz m.in. godzinowy profil dostaw i poboru energii do i z sieci OSD;
 • Instalacje OZE działające w systemie aukcji energii w standardzie mają obsługę procesu rozliczenia tzw. „salda ujemnego”.

Masz pytanie? Napisz do nas.

  Masz pytania odnośnie naszej oferty?
  Chcesz skorzystać z naszych produktów?