bok@tradea.pl
Biuro Częstochowa: +48 22 871 98 77
Biuro Częstochowa: +48 22 871 98 77
Home > Our offering > Obsługa klastrów i spółdzielni energetycznych
Obsługa klastrów i spółdzielni energetycznych
Koncepcja klastrów energii i spółdzielni energetycznych wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych źródłach energii pojęcia klastrów energii.

Od tamtego czasu powstało w Polsce szereg inicjatyw klastrów energii, a Ministerstwo Energii prowadzi proces ich certyfikacji. Na obecną chwilę powstanie klastra energii daje możliwość uzyskania przez inwestorów (członków tego klastra), dodatkowych punktów w ocenie wniosków o dotacje rozdzielane przez krajowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Opłacalność ekonomiczną i faktyczny start ich działalności ma umożliwić planowana ustawa o energetyce rozproszonej.

TRADEA jest członkiem szeregu inicjatyw klastrów energii tworzonych w Polsce.

Oferta TRADEA dla klastrów energii skupia się na wsparciu koordynatora klastra i dotyczy w szczególności:

Pomocy w opracowaniu strategii klastra, doboru członków klastra po analizie profili dostaw i odbiorów, planowanych źródeł wytwórczych i magazynowych;
Opracowanie szczegółowego bilansu klastra energii i modeli bilansowania energii w klastrze zgodnie z zasadami funkcjonowania rynku energii i dostępnymi ograniczenia;
Rozliczenie energetyczne członków klastra w imieniu koordynatora klastra.

Masz pytanie? Napisz do nas.

    Do you have any questions for our offer?
    Do you want to use our products?