bok@tradea.pl
Biuro Częstochowa: +48 22 871 98 77
Biuro Warszawa: +48 22 871 98 78
Strona główna > Oferta > Hurtowy handel energią i certyfikatami
Hurtowy handel energią i certyfikatami

Hurtowy obrót energią elektryczną jest dominującą działalnością TRADEA. Spółka rocznie obraca ok. 2 TWh energii elektrycznej i wolumen ten stale rośnie. Handel energią elektryczną odbywa się poprzez towarową giełdę energii, platformy brokerskie oraz OTC – dzięki licznym umowom ramowym oraz EFET, które ma zawarte z innymi uczestnikami rynku. TRADEA jest obecna we wszystkich obszarach obrotu energią elektryczną w Polsce.

Masz pytanie? Napisz do nas.

    Masz pytania odnośnie naszej oferty?
    Chcesz skorzystać z naszych produktów?