bok@tradea.pl
Biuro Częstochowa: +48 22 871 98 77
Biuro Warszawa: +48 22 871 98 78
Strona główna > Oferta > Umowy PPA dla instalacji OZE
Umowy PPA dla instalacji OZE

Opis oferty

Umowy PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii (głównie z OZE) stają się faktem również w Polsce. Jest to najnowszy megatrend w energetyce i w ostatnim czasie widać wzmożone zainteresowanie ze strony wytwórców w źródłach rozproszonych jak i odbiorców energii, głównie właścicieli fabryk i sieci handlowych.

Wytwórcy energii widzą w umowach PPA alternatywę do rządowych systemów wsparcia (OZE, CHP) – pozwalają zabezpieczyć cenę w okresach dłuższych niż 3 lata. Odbiorcy energii, zwłaszcza po ostatnich mocnych wzrostach cen energii na polskim rynku, poszukują w umowach PPA stabilizacji cen i dodatkowo, dzięki współpracy z wytwórcami OZE, również możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez bezpośredni zakup zielonej energii.TRADEA oferuje obsługuje następujących typów umów PPA, na które pozwala polskie prawo:

PPA typu on-site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej odbiorcy –  np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki;
PPA typu near site direct wire gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a energia elektryczna jest przesyłana bezpośrednio do wewnętrznej rozdzielni zasilającej z pominięciem sieci dystrybucyjnych;
PPA typu off site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w odległości instalacji odbiorczej odbiorcy, a energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwórczej jest przesyłana do instalacji odbiorczej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych (jednego lub kilku OSD). Umowy tego typu występują w formułach (i) multi seller (kilku wytwórców, jeden odbiorca) i (ii) multi buyer (jeden wytwórca i kilku odbiorców).
W ramach usługi oferujemy:

  1. Pomoc w znalezieniu drugiej strony umowy biorąc pod uwagę profil produkcji i profile odbioru energii;
  2. Kompleksowe doradztwo w zakresie opracowania modelu, analizy profili, bilansu i strategii zabezpieczenia;
  3. Świadczenie usługi sprzedawcy energii i podmiotu bilansującego w umowach dystrybucyjnych wytwórcy i odbiorcy;
  4. Kompleksowe zarządzanie bilansem powstałej grupy – zagospodarowanie nadwyżek i uzupełnienie brakującej energii elektrycznej;
  5. Rozliczenie stron umowy wraz z przedstawieniem szczegółowego raportu handlowego.

Masz pytanie? Napisz do nas.

    Masz pytania odnośnie naszej oferty?
    Chcesz skorzystać z naszych produktów?