Umowy PPA dla instalacji OZE

Umowy PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii (głównie z OZE) stają się faktem również w Polsce. Jest to najnowszy megatrend w energetyce i w ostatnim czasie widać wzmożone zainteresowanie ze strony wytwórców w źródłach rozproszonych jak i odbiorców energii, głównie właścicieli fabryk i sieci handlowych.

Wytwórcy energii widzą w umowach PPA alternatywę do rządowych systemów wsparcia (OZE, CHP) – pozwalają zabezpieczyć cenę w okresach dłuższych niż 3 lata. Odbiorcy energii, zwłaszcza po ostatnich mocnych wzrostach cen energii na polskim rynku, poszukują w umowach PPA stabilizacji cen i dodatkowo, dzięki współpracy z wytwórcami OZE, również możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez bezpośredni zakup zielonej energii.

TRADEA oferuje obsługuje następujących typów umów PPA, na które pozwala polskie prawo:

PPA typu on-site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej odbiorcy -  np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki;
PPA typu near site direct wire gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a energia elektryczna jest przesyłana bezpośrednio do wewnętrznej rozdzielni zasilającej z pominięciem sieci dystrybucyjnych;
PPA typu off site gdzie jednostka wytwórcza wytwórcy położona jest w odległości instalacji odbiorczej odbiorcy, a energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwórczej jest przesyłana do instalacji odbiorczej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych (jednego lub kilku OSD). Umowy tego typu występują w formułach (i) multi seller (kilku wytwórców, jeden odbiorca) i (ii) multi buyer (jeden wytwórca i kilku odbiorców).
 

W ramach usługi oferujemy:

  1. Pomoc w znalezieniu drugiej strony umowy biorąc pod uwagę profil produkcji i profile odbioru energii;
  2. Kompleksowe doradztwo w zakresie opracowania modelu, analizy profili, bilansu i strategii zabezpieczenia;
  3. Świadczenie usługi sprzedawcy energii i podmiotu bilansującego w umowach dystrybucyjnych wytwórcy i odbiorcy;
  4. Kompleksowe zarządzanie bilansem powstałej grupy – zagospodarowanie nadwyżek i uzupełnienie brakującej energii elektrycznej;
  5. Rozliczenie stron umowy wraz z przedstawieniem szczegółowego raportu handlowego.

 

Nasza oferta
Współpraca z wytwórcami energii elektrycznej
czytaj więcej
Współpraca z sieciami OSDn
czytaj więcej
Hurtowy handel energią i certyfikatami
czytaj więcej
Obsługa klastrów i spółdzielni energetycznych
czytaj więcej
Doradztwo branżowe
czytaj więcej
Zarządzanie zakupami energii elektrycznej przedsiębiorstw
czytaj więcej
Umowy PPA dla instalacji OZE
czytaj więcej
Sprzedaż energii do klientów końcowych
czytaj więcej
Nasza oferta
0
TWh/rok
obrót energią elektryczną
0
MW
moc zainstalowana wszystkich wytwórców z którymi współpracujemy
OK, rozumiem i akceptuję
W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.